Kontakt:

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB (EM) svarar för teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltning samt fastighetsskötsel.

Förvaltare

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB (EM)
Besöksadress: Rosenlundsgatan 58, Stockholm
Måndag-fredag kl 7-16

Biträdande förvaltare

Avgifter, överlåtelser, andrahandsuthyrningar, P-platser

Kundtjänst, telefon 08-586 263 00
Sök biträdande förvaltare Brf Söder Torn.
Telefontider: måndag-fredag kl. 9-12

Förvaltare - Övergripande frågor

Kundtjänst, telefon 08-586 263 00
Sök förvaltaren Brf Söder Torn.

Postadress

Brf Söder Torn
c/o Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Box 17143
104 62 STOCKHOLM
E-post: info@einarmattsson.se

Fastighetstekniker

Kontakt med fastighetstekniker – vår fastighetstekniker finns inte alltid i fastigheten.

 • Lägg ett meddelande i fastighetsteknikerns postfack på plan E1 i Tornet.
 • www.einarmattsson.se/felanmalan - ange vad du vill fastighetsteknikern.
 • Telefon 08-586 263 00, tryck 1.

Föreningen och Styrelsen

Föreningen/Styrelsen nås så här:

 • Lägg ett meddelande i styrelsens postfack märkt ”Brf Söder Torn” på plan E1 i Tornet
 • Skicka E-post till styrelsen@tornnet.org
 • Ring någon i styrelsen - Kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar finns under Styrelsen.
 • Postadress till föreningen är:
  Brf Söder Torn
  
Fatburstrappan 18

  118 26 Stockholm

Senast uppdaterad 2021-05-05