Postfack

Postfacken finns på entréplanen i varje portuppgång.
De är tydligt märkta med medlemmens och eventuell sambos namn samt föreningens lägenhetsnummer.

Andrahandshyresgäster ska inte sätta upp sitt namn på postfacken.
Post till andrahandshyresgäster ska adresseras:
- eget namn
- c/o - bostadsrättshavarens namn
- gatuadress
- 118 26 Stockholm

Meddela dina vänner och bekanta så att de märker din post med ditt lägenhetsnummer.

Senast uppdaterad 2015-03-20.