Kvalitetssystem - övrigt - Kompetens i en styrelse

Kompetens i en styrelse - exempel
I en styrelse i en bostadsrättsförening bör man eftersträva följande kompetens:
- Erfarenhet av styrelsearbete
- Kunskap och erfarenhet av projektarbete
- Dator och IT-kunskap
- Kunskap om att formulera sig skriftligt
- Allmän/grundläggande rättskunskap, inte minst om BRL
- Kunskap och erfarenhet om upphandlingar
- Ekonomiska kunskaper och erfarenhet
- Teknisk kunskap
samt naturligtvis;
- sunt förnuft,
- engagemang samt intresse,
- bra på framförhållning och planering,
- med förmåga att kunna strukturera sitt arbete och prioritera rätt,
- öppenhet samt lyhördhet,
- samarbetsförmåga,
och inte minst;
- förmåga att se till föreningen bästa

Senast uppdaterad 2016-03-16.