Inpassering i fastigheten vid visning av lägenheter

Följande gäller vid visningar i samband med försäljning av föreningens lägenheter:

Inga portar eller grindar får ställas upp.
Inga lås får tejpas.
Vid visning skall representant för mäklaren/säljaren finnas för biträde med in- och utpassage enligt följande:
- Tornet, Kub 1 och Bågen vid grind E2.
- Kub 2 vid porten Medborgarplatsen 11.
Vid visning i Bågen skall dessutom finnas en representant vid aktuell port (14 eller 16).
Mäklaren svarar för att inga obehöriga släpps in i fastigheten.

Senast uppdaterad 2015-06-15