Kvalitetssystem - struktur - styrelse

Styrelsen har fem ledamöter och tre suppleanter.

Det är föreningsstämman som utser styrelse.

Ledamöter utses på två år och suppleanter på ett år.

Föreningsstämman utser också styrelsens ordförande.

Styrelsen utser själv vice ordförande och övriga funktionärer såsom sekreterare bland ledamöterna.

Såväl ledamot som suppleant utgör resurs i styrelsens arbete. Ansvar för att driva olika arbetsuppgifter/projekt fördelas i styrelsen efter kompetens och intresse.

Styrelsen skall säkerställa att föreningen förvaltas i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen är ett beslutande organ. Den operativa verksamheten utförs av förvaltare och fastighetsskötare.

Styrelsen har normalt ingen operativ funktion.

Senast uppdaterad 2015-03-20.