Stadgar

Stadgarna anger vad som gäller för föreningen och dess medlemmar.

Gällande stadgar för Brf Söder Torn fastställdes 2017.

Brf Söder Torn stadgar [PDF]

Senast uppdaterad 2018-04-13.